Uslovi korišćenja i garancija kvaliteta

Uslovi korišćenja

Opšti uslovi

1. Nakon prijema narudžbe putem sajta ili telefona, prodavac je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu.
2. Nakon potvrde narudžbe  od strane kupca, narudžba je neopoziva.
3. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.
4. U slučaju bilo kakve promene, prodavac je dužan da obavesti kupca.
5. Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku ne odnose se na potvrđene narudžbe.
6. U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama ćete biti obavešteni prilikom telefonske potvrde narudžbe.

Garancija kvaliteta

Za svu kupljenu robu reklamacija se podnosi Proizvođaču koji je odgovoran za njeno rešavanje. Ukoliko je Prodavac Proizvođač robe rešavanje reklamacije će se sprovesti u skladu sa propisima. Potrebno je da proizvod vratite u originalnom pakovanju sa računom. Garancija NE VAŽI u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće  upotrebe.

Privatnost 

Podaci registrovanih korisnika biće tretirani u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Podaci se neće koristiti u druge svrhe i neće biti ustupani trećim licima, osim u slučajevima teškog kršenja pravila Portala a izuzetak predstavlja zahtev istražnih organa Republike Srbije, u kom slučaju je Portal obavezan da raspoložive podatke o korisniku usluga dostavi istražom organu ili delovanjem  nezakonitih aktivnosti korisnika. Prikupljene podatke Portal može koristiti za vlastitu evidenciju i istraživanja, a u svrhu poboljšanja rada Portala i pružanju što boljih i kvalitetnijih sadržaja korisnicima.Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbu potrebni su nam ime Vaše firme, ime i prezime kontakt osobe, adresa, PIB, e-mail, telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbe.Ukoliko želite da koristite servis e-mail novosti, potrebna nam je Vaša e-mail adresa. Ukoliko ne budete želeli da primate obaveštenja takve vrste, u svakom trenutku se možete ispisati i Vaša e-mail adresa biće izbrisana.

Pristanak na Pravila i uslove korišćenja

Samim činom korišćenjem  ovog portala korisnik prihvata pravila i uslove korišćenja sajta  i nikakav poseban pristanak nije potreban da bi ga ovi uslovi obavezivali. Korisnici portala se obavezuju da se redovno informišu o eventualnim promenama.